Projekt „Porozumění procesu truchlení po perinatální ztrátě“

Milé ženy,

pracuji dlouhodobě na projektu „Porozumění procesu truchlení po perinatální ztrátě“, který je určen pro zdravotníky a ve kterém by měly být zpracovány zážitky žen, které touto situací prošly.

Ráda bych vás poprosila o vyplnění dotazníku, který je zaměřený na péči, která vám byla poskytnuta během perinatální ztráty. Ve svém výzkumu se snažím prokázat dlouhodobý vliv péče na psychiku a na proces truchlení žen po ztrátě miminka. Dotazníky budou vyhodnoceny a prezentovány anonymně.

Dotazník vyplňte prosím na internetové adrese: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1GbWhZNWZhQkNfa1VFaGFzcHZIYVE6MQ

Na základě výsledků výzkumu budou vypracovány doporučené postupy pro porodní asistentky, aby se péče o ženu po ztrátě miminka v České republice mohla zlepšovat.

Děkuji Vám za čas a poskytnuté informace.

 

Kateřina Ratislavová

ratislav@kos.zcu.cz

telefon: 607 955 842

www.ratislavova.wordpress.com