Laické poradenství

V občanském sdružení Dlouhá cesta působí dobrovolníci - maminky, které mají vlastní zkušenost s úmrtím miminka.  Pomáhají novým rodičům ve sdílení jejich prožitků a pocitů, jsou emocionální podporou, ale mohou pomoci i v praktických záležitostech. Největším přínosem laického poradenství je vlastní zkušenost poradců - dobrovolníků. Zároveň všichni procházejí vstupními testy, školeními a supervizemi. Jejich úkolem je:

  • vyslechnout, soucítit a sdílet s vámi zármutek 
  • pomoci pochopit zármutek nad smrtí dítěte jako proces, který má své fáze a zákonitosti 
  • poradit s praktickými záležitostmi

Pomoc je diskrétní a bezplatná. Poskytnutí laického poradenství není vázáno na povinnost stát se členem Dlouhé cesty.

Pokud byste se rádi setkali s laickým poradcem Prázdné kolébky, kontaktujte prosím Martinu Hráskou: email: martina@dlouhacesta.cz, tel. 602 186 732.

Seznam  současných laických poradců Prázdné kolébky:

Petra   Hartová
*1977, žije v Praze, pracuje jako obchodní zástupce v IT firmě. Dcera Emička zemřela v roce 2008 v den porodu.

Mgr. Karin Pospíšilová
*1970, žije v Praze, pracuje ve FTN v Krči. Syn Hugo zemřel v roce 1996 krátce po porodu.

Lucie  Burdová
*1977, žije ve středních Čechách, v současné době je na rodičovské dovolené. Dcera Amálka zemřela v roce 2007 před porodem.

Gabriela Šterclová
*1981, žije v Božejově na Vysočině a pracuje v sociálních službách. V současné době je na rodičovské dovolené. Syn Karlík zemřel v roce 2010, 6 týdnů po porodu. 

MSc.Pauline Iványi
*1967, žije a pracuje v Brně. Dcera Narinka zemřela v roce 2001 v sedmi měsících v důsledku syndromu náhlého úmrtí. 

Marcela Pašková
*1967, žije v Mostě. Syn Daniel zemřel v roce 1992 ve třech měsících na syndrom náhlého úmrtí.

Ing. Michaela Polášková
*1976, žije v Praze. Syn Lukášek zemřel v roce 2010 na následky vrozené vývojové vady. Byly mu 4 měsíce.

Martina Dbalá
*
1974 žije v Praze. Dcera Andělka zemřela v roce 2009 při porodu z důvodu vývojové vady.

Lucie Dolejší
*1975, žije v Kostelci nad Labem. Syn Filípek zemřel v roce 2011 před porodem bez nalezené příčiny.