Úvodní slovo

 Prázdná kolébka   je projekt, který vznikl pod hlavičkou spolku Dlouhá cesta, které pomáhá vyrovnat se rodičům se ztrátou dítěte v.jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. Jeho cílem je podpora a pomoc rodičům (ale.i blízkým příbuzným), kterým zemřelo miminko před porodem nebo krátce po.něm.

Proč projekt vznikl?
V České republice zemře kolem 600 dětí buď ještě před narozením /po 22. týdnu těhotenství/ nebo do 1 roku po porodu (Zdroj: Český statistický úřad). Dvě třetiny případů úmrtí miminka zůstanou zcela bez vysvětlení. Smrt miminka většinou přichází zcela nečekaně. Pokud k této tragédii dojde, rodiče netuší, jaké další situace a záležitosti budou muset řešit. Potřebují podporu a informace. A zároveň hledají někoho, koho potkala stejná zkušenost.
Také pro porodní asistentky a lékaře jsou tyto situace mimořádné a často tápou, jak se k mamince /rodičům/ mrtvě narozených či záhy zemřelých dětí chovat, jak je v prvních chvílích podpořit a co všechno je možné maminkám /rodičům/ nabídnout, aby se mohli se svým zemřelým miminkem důstojně rozloučit.
Naše zkušenost je taková, že rodiče se s perinatální ztrátou lépe vyrovnají, mají-li možnost se s.miminkem rozloučit, pochovat si ho a popřípadě si uchovat nějakou památku - pramínek vlasů, otisk nožičky, popřípadě fotografii.

Věříme, že tyto stránky budou emocionální i praktickou podporou pro všechny rodiče, kteří tuto pomoc potřebují. A budeme velmi rádi, pokud budou inspirací i pro lékaře a ostatní zdravotníky. 

Odbornými garantkami projektu jsou PhDr. Ilona Špaňhelová, Mgr. Zuzana Hrušková a Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Zdrojem textů o truchlení a zármutku je kniha PhDr. Naděždy Špatenkové - Poradenství pro pozůstalé  a brožura PhDr. Ilony Špaňhelové - Rodina po ztrátě dítěte.


AKTUÁLNĚ

Ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni otevíráme
v září 2019 devátý běh e-learningového kurzu (nejen) pro zdravotníky
Péče o rodiče po perinatální ztrátě. Přihlásit se je možné od 1. dubna 
do naplnění kapacity.

V rámci Světového týdne respektu k porodu se ve dnech 15. – 21. května 2017,
v MediaKlubu Spálená i na dalších místech ČR, uskuteční již 12. ročník
Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství.

   ✔   Ve středu 17. května můžete navštívit diskusi Co když je s miminkem něco jinak?, kde za Dlouhou cestu a Prázdnou kolébku přednáší Lucie Burdová.
   ✔   V pátek 19. května 2017 se uskuteční setkání pro pozůstalé rodiče, kterým zemřelo miminko během těhotenství, porodu či do 1 roku věku. Setkání je určeno také profesionálům, kteří se s tématem umrtí miminka setkali nebo mohou setkat v rámci své profese. Terapeuticky vede Mgr. Zuzana Hrušková.

  • Nová kniha Prázdná kolébka

V listopadu 2015 vyšla v nakladatelství Portál knížka PhDr. Ilony Špaňhelové Prázdná kolébka - Jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm. Knihu si můžete zakoupit na http://obchod.portal.cz/prazdna-kolebka/

Nová knížka v knihovně DC